Medijski tim

Članovi tima pišu članke, uređuju objave, izrađuju videozapise, prate aktualne događaje te uređuju društvene mreže i web stranicu.

Znanstveno-edukacijski tim

Članovi tima pretražuju i sistematiziraju literaturu, izrađuju prezentacije i mentoriraju nove članove.

Projektni tim

Članovi tima prate natječaje, pišu projekte i ostvaruju suradnju s udrugama sličnog djelovanja.

Organizacijski tim

Članovi tima provode i promoviraju projekte, organiziraju tribine i konferencije.