“Novim životom proslaviti Gospodina” Zovem se Marija Vrdoljak (52), majka sam 8 sinova i 3 kćeri. […]
Osjećala sam samo poticaj da završim fakultet Studirala sam fiziku, inženjerski smjer. Saznala sam da sam […]