Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima „Svako ljudsko biće ima prirodno pravo na život. To pravo […]
Odnos prava na privatnost i prava na život Jedno od temeljnih pravnih pitanja vezanih u abortus […]
Zašto je pravo na privatnost važno u raspravi o abortusu? U medijskim raspravama o pitanju abortusa […]