Justice for the Five U glavnom gradu SAD-a 25. ožujka, na Dan nerođenog djeteta, Terrisa Bukovinac […]
Vidim da strahovi nisu bili realni Studirala sam na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Završila sam predavanja, […]