Komentar na Matićevo izvješće

U četvrtak, 24. lipnja 2021. Europski parlament je usvojio Rezoluciju o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena, tzv. Matićevo izvješće. Iako rezolucije nisu pravno obvezujuće, one ipak imaju određeno značenje jer formiraju javno mnijenje i daju smjernice za donošenje zakona u državama članicama EU. U emisiji Točka na tjedan i sam gospodin Matić opisuje: „…rezolucija je izglasana i to je sada stav i mišljenje napredne i zapadne Europe, a onda kada budu zakonodavci zemalja u Europi pisali zakone to vam stoji nad glavom…“ Ukratko ćemo proći kroz problematične točke koje su u vezi s temama kojima se bavi naša udruga.

1. EU se Rezolucijom miješa u područje koje nije u njezinoj nadležnosti.

Prema Ugovoru o funkcioniranju EU-a područje nacionalne zdravstvene politike je u isključivoj nadležnosti država članica. Izvješće Estrela, prethodnik Matićevog izvješća, je 2013. godine odbačeno i tada je potvrđeno drugom rezolucijom da je zdravlje žena u nadležnosti država članica. Također, Rezolucija se referira na pravno neobvezujući Program djelovanja (ICPD 1994.), ali je u samom tom dokumentu navedeno da se pitanje pobačaja uređuje na razini nacionalnih zakonodavstava i da pobačaj ne smije biti promican kao metoda planiranja obitelji. Unatoč tome, Rezolucija poziva da se uspostavi funkcija izaslanika za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, odnosno za područje izvan njezine nadležnosti. Također, Rezolucija poziva države članice da dekriminaliziraju pobačaj i uklone prepreke. Ukidanje svih vrsta prepreka „usluzi pobačaja“ kao što su ograničenja utvrđena nacionalnim zakonima, priziv savjesti, ali i druge prepreke, predstavlja promociju abortusa i time je u suprotnosti s Programom djelovanja na koje se Matićevo izvješće poziva.

Photo by Christian Lue from Unsplash

2. Rezolucija pogrešno predstavlja međunarodno prihvaćena ljudska prava.

Rezolucija govori o takozvanim seksualnim i reproduktivnim pravim kao da se radi o međunarodno etabliranim temeljnim ljudskim pravima, iako njihova garancija nije sadržana niti u jednom međunarodnopravno obvezujućem dokumentu. S druge strane, međunarodno priznato osnovno ljudsko pravo i Ustavom RH zaštićeno – pravo na priziv savjesti – naziva se takozvanim pravom i kvazipravnim institutom. Pravno priznato pravo na priziv savjesti je odraz zaštite ljudskog dostojanstva, temeljnih europskih vrijednosti slobode i civilizacijsko dostignuće. Rezolucije Vijeća Europe iz 2010. i 2013., također pravno neobvezujuće, su ustvrdile da ni jedna fizička ni pravna osoba ne smije biti prisiljena niti sudjelovati niti izvršavati u pobačaju ili bilo kojoj drugoj akciji koja može uništiti ljudski život. Neprimjereno je da se pravo zdravstvenih djelatnika pokušava suzbiti i onemogućiti zbog dopuštene usluge. Pravo na priziv savjesti predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava te je priznato Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Rezolucijom 1763 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Poveljom Europske unije o temeljnim pravima koja je obvezujuća za članice EU, Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o liječništvu Republike Hrvatske.

3. Rezolucija koristi neprofesionalne i pristrane izraze te netočne tvrdnje o elektivnom pobačaju.

Rezolucija pruža pristrani pogled jedne interesne skupine i sadrži želju za  legalizacijom pobačaja pod krinkom tzv. „seksualnih i reproduktivnih prava“. Ne bavi se trudnicama, rodiljama i babinjačama, brigom za žensko zdravlje, nego promocijom određenog svjetonazora. Koristi se konstrukcijama koje bi trebale izazvati navale jakih emocija, ni ne trudi se prikazivati tolerantnom koristeći izraze poput: „nazadovanje koje sprečava ostvarivanje prava“, „potkopavanje europskih vrijednosti i temeljnih prava“, “borba protiv nazadovanja“ i sl. Uvjete za pristup sigurnom i legalnom pobačaju unutar neliberalnih nacionalnih zakonodavstava naziva oblikom „rodno uvjetovanog nasilja“. U Obrazloženju Rezolucije stoji: „Kako bi se ostvario napredak, to bi pitanje trebalo rješavati kao uskraćivanje liječničke skrbi, a ne kao takozvani prigovor savjesti.” Kod nezdravstvenih postupaka kao što je elektivni pobačaj ne radi se o ugrožavanju života žene, o uskrati skrbi ni o rodno uvjetovanom nasilju ako se osoblje pozove na priziv savjesti, jer trudnoća nije bolest i u redovitim okolnostima ne ugrožava život ni zdravlje majke. Zdravstveni radnici se ne mogu pozvati na priziv savjesti kad se radi o ugrožavanju ljudskog života, što je definirano u Zakonu o liječništvu i Kodeksu medicinske etike i deontologije. Trudnoća ne ugrožava ljudski život, stoga je priziv savjesti u pogledu vršenja abortusa legitiman i legalan te takav treba ostati. Priziv savjesti se netočno prikazuje kako bi se ocrnili liječnici koji se pozivaju na svoje osnovno ljudsko pravo, a svoj su život posvetili očuvanju ljudskog zdravlja.

Photo by Anthony Beck from Unsplash

Još nekoliko kratkih komentara na neke izjave gospodina Matića, izvjestitelja Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost EP-a (FEMM).

 1. „Upetljali su se Crkva i lažljivi konzervativci.“

Pretpostavlja se da se jedino Katolička crkva bori za očuvanje priziva savjesti i prava na život. Građani, i klerici i laici, se izjašnjavaju kao katolici, što ne umanjuje njihova građanska prava i pravo na lobiranje koje imaju i svi drugi. Ignorira se činjenica da velik broj argumenata dolazi iz perspektive koja nije vjerska, nego je razumljiva svakom tko je spreman biti skeptičan i propitivati bez obzira na vjersku podlogu. Ovakvim izjavama se odbacuje akademsko zalaganje i sužava samo na vjersko te se ljude drugačijeg mišljenja otvoreno pogrđuje što je vrlo neprimjereno za predstavnika u tako visokoj instituciji kao što je EP koja mora biti spremna poslušati ljude različitih pogleda, povijesti i kultura.

 1. „Nije mi važno kakvu religiju netko slijedi, ali temeljno je to da ta vjerovanja ne namećemo drugim osobama. „

Argumenti za pobačaj nisu utemeljeni na istini, nego na emocionalnoj manipulaciji i određenom svjetonazoru, svojevrsnoj religiji koja se nameće embrijima i fetusima te ih se zbog tog svjetonazora usmrćuje.

 1. „Rekao bih, gledajte, nemoj se bavit’ medicinom, ako neke stvari ne možeš napraviti. Ne možeš biti mesar ako nisi u stanju zaklati pile ili svinjče, ne možeš.“

Gospodin Matić ovom je izjavom savršeno pogodio bit problema. Usporedio je mesare i ginekologe po onome za što on smatra da je glavni opis njihovog posla, a to je klanje – mesari kolju životinje, a ginekolozi djecu. Njegovu misao mogli bismo izraziti i ovim riječima: „Nemoj se baviti medicinom ako nisi u stanju usmrtiti čovjeka u majčinoj utrobi jer je to glavni posao ginekologa.“ Pri tome se ne uzima u obzir sve drugo što ginekologija obuhvaća, a prvenstveno praćenje trudnoće i razvoja djeteta. Ako svi ginekolozi postanu vršitelji pobačaja, hoće li s lakoćom pribjeći pobačaju kao rutinskom zahvatu? Hoće li pobačaj postati usluga koja se olako nudi ne uzimajući u obzir stvarnost prekida života djeteta? Možemo li kao društvo osuđivati doktore koji tu stvarnost vide i ne žele u njoj sudjelovati?

Izvori:

 1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_HR.html#_ftn21
 2. https://mimladi.hr/2021/06/22/117-predstavnika-akademske-zajednice-i-civilnoga-drustva-podrzalo-izjavu-o-tzv-maticevom-izvjescu-i-pozvalo-zastupnike-u-ep-u-da-glasuju-protiv-prijedloga-rezolucije/?fbclid=IwAR1dL3mw3G1tf7pwPUezmb7Ndm5tdO4j8bvJWixm8TNzbpPzhd8ZVD-aeMA
 3. https://www.facebook.com/watch/live/?v=421123992192131&ref=watch_permalink
 4. https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/puljak-i-grahovac-o-pobacaju-i-prizivu-savjesti-2175427
 5. https://www.youtube.com/watch?v=xyXxomdQE98
 6. https://www.youtube.com/watch?v=2QUz5_HnZRM
 7. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/matic-zbog-rezolucije-o-pobacaju-tjednima-prima-prijetece-poruke-vas-treba-ubiti-zapaliti-zaklati-15082917?fbclid=IwAR1TcbjWozisM2IGWYbQrbxhg8nGPOlzr6f3IJ3acW7X2P_x42eHmS3wGD0
 8. https://youtu.be/gSqa3rQneyQ?t=6838

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *